О нама

Кућа по мери деце!

Предшколска установа Дечји вртић “Лала и Лили” је један од првих приватних предшколских установа у Београду, а први у Новом Београду. Почео је са радом 2006. године када је и акредитован од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Опремљен по највишим стандардима и испуњава све прописане услове у погледу програма васпитно-образовног рада и неге, стручног кадра, простора и опреме.

Наш дневни распоред активности прати потребе детета, интензивније активности смењују се мирнијим. Бринемо одговорно о васпитању, здрављу, нези и исхрани деце. Вртић ради током читаве године и у систему је субвенција града.

ПИБ:
104323291

Матични број:
17643657

Циљеви

Наш основни циљ је да допринесемо целовитом развоју детета тако што пружамо услове и подстицаје да развија своје способности и својства личности, сопственим искуством гради сазнања о себи, другим људима и свету.

Наши дугорочни циљеви су:

  • адаптација деце на вртић
  • индивидуалност
  • самосталност
  • социо-емоционална компетенција
  • развијање комуникативних вештина
  • праћење индивидуалних интересовања, способности и потреба деце, као полазишта за грађење програма
  • вођење педагошке документације која је у функцији праћења развоја сваког детета
  • превентивно-здравствена заштита (организовани прегледи два пута месечно у простору вртића)
  • cарадња са родитељима
  • cарадња са локалном заједницом.

Настојимо да подстичемо лично искуство више него меморисање, активно и спонтано дечје ангажовање више него репродуковање, и стваралаштво више него подражавање.

Наше предности су васпитање у духу традиционалних и породичних вредносто, тимски рад, индивидуалан приступ и рад у малим групама деце.

Ако у карактеристикама нашег рада препознајете вредности које су и Вама блиске, ми смо право место за Ваше дете.

Потребна вам је помоћ? Позовите нас
(+381) 11 2270-650

Наша химна

У делу Београда,
негде мало изван града,
Ушушк’о се вртић мили,
име му је Лала и Лили.

Лала и Лили воли децу,
чува за њих аутић, мецу.
Песме, приче, игре, шале,
за велике, сасвим мале.

Песме, приче, игре, шале,
за велике, сасвим мале.
Лала и Лили децу зове,
у редове своје нове.

Школица спорта

елементарне игре, игре за развој фине моторике, стазе препрека, мини спортске игре и игре за оријентацију у простору

Школа енглеског језика

кроз игру, песму, забаву, цртање и глуму, деца усвајају основне енглеског језика

Музика & Уметност

развијање музичких и ликовних способности