Програми

Васпитно-образовни рад

Програм васпитно–образовно града постављен је развојно тако да одговара сваком кораку дететовог развоја.

Базични програм васпитно-образовног рада заснива се на концепцијским поставкама два програмска документа за рад са децом предшколског узраста у Републици Србији, а то су: Основе програма рада са децом узраста до 3 године и Основе програма предшколског васпитања и образовања деце од 3 до 7 година.

Базични програм васпитно-образовног рада у целодневном облику

Доминира индивидуални рад и рад у малим групама.
У складу са специфичностима васпитних група мешовитог узраста од 1 до 3 и од 3 до 7 година, рад се планира у два нивоа.

План рада са децом узраста од 1 до 3 године

План садржи циљеве, задатке и одабране активности у оквиру превентивно-здравствене заштите, као и образовне активности за сваки аспект развоја: социо-емоционални, моторни, сензо-перцептивни, интелектуални развој. Значајно место заузимају игре и активности за развој говора, моторике, ликовни и музички садржаји.

План рада са децом узраста од 3 до 7 година

План рада са децом од 3 до 7 година садржи циљеве и избор активности и игара у области физичког развоја (моторичке, перцептивне и здравствено-хигијенске), социо-емоционалног развоја (друштвене, афективне, еколошке), когнитивног развоја (откривачке, логичке, практичне) и области комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке, плесне…).

Распоред дневних активности

Пријем деце

од 7:00 до 9:00

Доручак (у зависности од доласка деце у вртић)

од 7:30 до 9:00

Планиране активности

од 9:00 до 10:00

Воћна ужина

од 10:00 до 10:30

Планиране активности - боравак напољу

од 10:30 до 12:00

Ручак по групама

од 12:00 до 13:30

Припрема за одмор и одмор

од 12:30 до 15:00

Рад са предшколцима, планиране активности

од 13:30 до 15:30

Друга ужина

од 15:30 до 16:00

Слободне активности

од 16:00 до 17:30