Попусти

Вртић одобрава попусте у следећим случајевима:

Родитељи чије двоје деце борави у вртићу, без обзира на субвенције, остварују на друго дете

попуст 20%

Родитељи који су конкурисали у државни вртић и нису добили одбијенице, остварују

попуст 20%

Родитељи који нису конкурисали за упис у државни вртић и немају одбијенице остварују

попуст 10%

За сва евентуална питања стојимо Вам на располагању.