Додатни програми

Припрема за школу

У години пред полазак у школу интезивирамо посебне активности важне за непосредну припрему, мада је укупан програм који дете пролази од тренутка уласка у наш вртић заправо припрема за школу.

Интензивнија припрема за школу помаже деци да успоставе нове облике комуникације, систематизују стечена знања, развијају логичко мишљење, самосталност, радне навике и одговорност, уводи и у свет симбола и писане речи.

Школа енглеског језика

Програм учења енглеског језика заснива се на великом броју разноврсних садржаја и активности примерених предшколском узрасту.

Кроз игру, песму, забаву, цртање и глуму, деца усвајају основна знања енглеског језика, првенствено развијајући способности говора и слушања.

Користе се разноврсни дидактички материјали, играчке, CD и DVD записи који децу поступно уводе у свет страног језика.

Школица спорта

Основни циљеви физичког васпитања који се остварују овим програмом су следећи:

 • развијање моторике,
 • превенција постуралних поремећаја,
 • подизање био-моторичких способности,
 • развијање позитивне слике о себи и својим физичким способностима.

Наведени циљеви се остварују кроз елементарне игре, ритмичко-музичке активности, игре за развој фине моторике, стазе препрека, мини спортске игре и игре за оријентацију у простору.

Ликовне радионице

Ликобне радионице спадају у свакодневне активности у нашем вртићу.

Кроз упознавање са ликовним техникама и материјалима потстичемо дечију креативност и стваралаштво.

Дечији радови се потом користе на нашим изложбама, а касније постају део њиховог портфолија, успомене коју ће однети из наше установе.

Музичка школица

Основни циљ овог програма је развијање музичких способности. Уз помоћ система музичких игара и активности остварује се следеће:

 • учење једноставни музичких облика;
 • развијање музичке културе кроз слушање пажљиво одабраних музичких садржаја, упознавање са традиционалном музичком баштином, различитим музичким жанровима и стиловима;
 • коришћење сопственог гласа и експериментисање гласом;
 • упознавање одабраних музичкихх инструмената;
 • коришћење Орфовог инструментарија – овладавње техником свирања да дечјим инструментима;
 • музичке истраживачке игре – истраживање звука, произвођење звука уз помоћ различити предмета и њихово разликовање по јачини, висини, боји и трајању;
 • упознавање и овладавање музичким играма, плесним корацима и једноставним кореографијама;
 • развијање музичког стваралаштва.

Логопедски програм

Овај програм се одвија на плану превентиве и третмана испољених говорно језичких поремећаја.

Превентивни рад се спроводи кроз систематски преглед деце и рад са родитељима у циљу стимулисања говорног развоја и спровођења рехабилитационог третмана.

Третман обувата корекцију неправилног изговора гласова и стимулисање психомоторног и когнитивног развоја.