Основни програми

Базични програм васпитно-образовног рада у целодневном облику

Програм васпитно – образовног рада постављен је развојно, тако да одговара сваком кораку дететовог развоја.

Доминира индивидуални рад и рад у малим групама. У складу са специфичностима васпитних група мешовитог узраста од 1 до 3 и од 3 до 7 година, рад се планира у два нивоа.

План рада са децом узраста од 1. до 3. године

План садржи циљеве, задатке и одабране активности у оквиру превентивно-здравствене заштите, као и образовне активности за сваки аспект развоја:

  • социо-емоционални,
  • моторни,
  • сензо-перцептивни,
  • интелектуални развој.

Значајно место заузимају игре и активности за развој говора, моторике, ликовни и музички садржаји.

План рада са децом узраста од 3. до 7. године

План рада са децом од 3 до 7 година садржи циљеве и избор активности и игара у области:

  • физичког развоја (моторичке, перцептивне и здравствено-хигијенске),
  • социо-емоционалног развоја (друштвене, афективне, еколошке),
  • когнитивног развоја (откривачке, логичке, практичне) и
  • области комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке, плесне…).

Наше активности

Учење кроз игру

Различите физичке активности

Ликовне радионице

Целодневни програм

Развој когнитивних способности

Развој стваралаштва код деце