Васпитање

Фазе у развоју детета, савети о васпитању, односи са родитељима, награда и казна, улога васпитача, односи с вршњацима, решавање конфликата, свест о себи, сигурност, повученост, агресивност, негативизам, припрема за школу, односи у групи.

Муке са дечјим НЕ
13. маја 2019.

Наређујте детету што је могуће мање јер тако отварате простор да ваше дете постане независно и преузме одговорност за своје поступке. Поставите му јасне границе када су у питању безбедност, храна и сан. У свему осталом обезбедите му више слободе избора.

Мама ми је рекла: Не смеш! Значи, не воли ме.
5. маја 2019.

Упркос дечјим протестима родитељи знају колико је важно да буду доследни и истрајни. До седме године дете ће разумети да га родитељи прихватају и воле чак и када му не испујавају неке жеље или му неко понашање забрањују.

Шта чинити када се дете не понаша онако како родитељи желе?
3. маја 2019.

Казна је повезана са осећањем љутње онога ко кажњава. Избегавању кажњавања доприноси и заблуда да су прихватљива само пријатна осећања, а да она због којих се лоше осећамо треба сакривати или да их чак уопште и не треба осећати. Но, свака од емоција коју доживљавамо има своју намену и као тава је у одређеним условима прикладна и пожељна.