Васпитање

Фазе у развоју детета, савети о васпитању, односи са родитељима, награда и казна, улога васпитача, односи с вршњацима, решавање конфликата, свест о себи, сигурност, повученост, агресивност, негативизам, припрема за школу, односи у групи.

Gallery
13. маја 2019.

Наређујте детету што је могуће мање јер тако отварате простор да ваше дете постане независно и преузме одговорност за своје поступке. Поставите му јасне границе када су у питању безбедност, храна и сан. У свему осталом обезбедите му више слободе избора.

Gallery
5. маја 2019.

Упркос дечјим протестима родитељи знају колико је важно да буду доследни и истрајни. До седме године дете ће разумети да га родитељи прихватају и воле чак и када му не испујавају неке жеље или му неко понашање забрањују.

Gallery
3. маја 2019.

Казна је повезана са осећањем љутње онога ко кажњава. Избегавању кажњавања доприноси и заблуда да су прихватљива само пријатна осећања, а да она због којих се лоше осећамо треба сакривати или да их чак уопште и не треба осећати. Но, свака од емоција коју доживљавамо има своју намену и као тава је у одређеним условима прикладна и пожељна.